Przychodnia dla Zwierząt

Priony

Proszę Szanownych Państwa, tytułem wstępu pragnę poruszyć temat najważniejszy dla każdego człowieka. Dzieci. Niedawno media poinformowały, że co 4 dziecko w naszym kraju cierpi głód i biedę. Wstrząsające. Jako społeczeństwo zrobiliśmy "yhm" i wraz z mediami przeszliśmy do swoich zajęć. Ja tę informację czytam inaczej. W co czwartej rodzinie nie ma dostatecznych środków na zapewnienie potomstwu godziwych warunków życia. Dzieci są przecież zależne od swoich rodziców. One same nie podejmują decyzji o głodówkach tak modnych w naszym kraju wśród dorosłych. Dlatego tak potrzebne są reformy i porządkowanie naszego kraju. Nie zjadajmy naszych mózgów źle podanymi informacjami i naciskajmy na napuszonych polityków, by podejmowali konkretne działania zamiast nieustannej czczej gadaniny o tym, kto co źle zrobił. Do czego może doprowadzić konsumowanie tkanki nerwowej proszę przeczytać poniżej.

Do pewnego czasu wiadomo było, że choroby zakaźne wywoływane są przez wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby. Są to mikroorganizmy, które, bez względu na to, jak są obrzydliwe, zawierają własny materiał genetyczny, a atak na ofiarę jest związany z chęcią zwiększenia jego puli. Od ponad 200 lat obserwowano u owiec i ludzi chorobę o podobnych objawach, w której nie można było ustalić czynnika zakaźnego. Objawy dotyczyły układu nerwowego: rozwijający się brak koordynacji ruchowej , drgawki, napady szału, świąd i porażenia.

Sekcje zwłok nieodmiennie wykazywały znaczne uszkodzenie tkanki mózgowej, która wyglądem przypominała gąbkę. Nazwano ją gąbczastą encefalopatią. Wykazano, że chorobę można przenieść na inne owce za pomocą wyciągów mózgowych. Podobne objawy opisano u ludzi, ale tylko u członków plemienia Fore z Nowej Gwinei. Co łączyło owce ze Szkocji i kolesi z Fore? Owce były żywione dodatkiem mączki kostno-mięsnej z ...owiec. Podobny mechanizm przenoszenia się choroby był u ludzi. Fore są kanibalami, a rytuał grzebania zmarłych sprowadza się do ich zjadania. Najbardziej kultowe jest zjadanie mózgów przodków. Nie mam informacji, co o tych praktykach sądzi przesympatyczny mistrz Makłowicz w swoich podróżach kulinarnych, ale pewne jest, że zjadanie tkanki mózgowej własnego gatunku powoduje scrapie (owce) i kuru (ludzie). Początkowo podejrzewano, że czynnikiem wywołującym jest wirus tzw. późny, czyli dający objawy po kilku latach. W latach 70. rozpoczęto badania nad prionami, by w 10 lat później ogłosić, że przyczyną encefalopatii gąbczastych u zwierząt i ludzi są cząstki samonamnażającego się białka, bez materiału genetycznego. Udowodniono też zakażenia międzygatunkowe, czyli zarażenia się ludzi od zwierząt zawierających priony w każdej tkance jadalnej. Mamy zatem kolejną zoonozę. Od lat osiemdziesiątych szaleje BSE u bydła i CDJ u ludzi. Przyczyną są te nieszczęsne priony. Dlatego z półek sklepowych zniknęły móżdżki i rdzenie nerwowe zwierząt i powstały programy monitoringu i wczesnej diagnostyki prionów u bydła.


 
4837