Najstarsze Ognisko

„Uratowało niektórych z nas i mnie osobiście z zawiłych i niebezpiecznych meandrów życiowych ulicy „Ognisko” Towarzystwa Przyjaciół „Dzieci Ulicy” przy ulicy Środkowej 9, prowadzone przez „Dziadka” Kazimierza Lisieckiego. Zacząłem tam przychodzić w 1940 roku” – wspomina Edmund Kalata, laureat głównej nagrody w konkursie literackim „Ocalić od zapomnienia”.

 25 października Edmund Kalata jako jeden z bardzo licznego grona byłych wychowanków Ogniska wziął udział w 80. urodzinach tej placówki. Oprócz jubileuszu okazją do świętowania było oddanie do użytku nowego pawilonu, zbudowanego obok zabytkowej siedziby Ogniska „Praga”.

W południe, w kościele Ojców Marianów p.w. Matki Bożej z Lourdes na rogu ulic Szwedzkiej i Wileńskiej, odprawiona została msza św. w intencji wychowanków zespołu Ognisk Wychowawczych. Potem b. wychowankowie zwiedzili klasztor Ojców Marianów, a po południu na terenie Ogniska rozmawiali, wspominali z kolegami dawne czasy, wspólnie śpiewali, słuchali Czesława Jakubika i Ryszarda Dolanowskiego z Kapeli Praskiej.

W starej siedzibie uroczyście otwarto, przygotowaną przez b. wychowanków wystawę, poświęconą historii Ogniska i jego twórcy, Kazimierza Lisieckiego. Można było obejrzeć m.in. dawne kroniki, książki, „Gazetę Ogniskową”. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „80 lat Ogniska Wychowawczego „Praga”, dla wszystkich dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych. Główne nagrody otrzymali autorzy z Ogniska „Stara Prochownia” i Ogniska „Praga”. Drugi konkurs przeprowadzony był na Facebooku: przez 5 dni stawiano pytania, dotyczące historii Ogniska „Praga” i jego założyciela.

Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi metodą losowania wybrano trzech szczęściarzy, którzy zostali nagrodzeni.
Za symboliczny początek 9. dekady historii Ogniska „Praga” można uznać moment, gdy podopieczni, wraz z wiceprezydentem Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim, rozwiązali kokardkę na drzwiach do nowego pawilonu, a potem przekręcili klucz w drzwiach wejściowych. W pawilonie mieści się kuchnia z jadalnią, duża sala zabaw, szatnia i toalety. Pomieszczenia są klimatyzowane. Budowę sfinansował (1,02 mln zł) Urząd m.st. Warszawy. Po oddaniu do użytku nowego pawilonu planowany jest remont starego budynku.

Obecnie Ognisko „Praga” jest placówką wsparcia dziennego dla 38 podopiecznych, od 6 do 18 lat. Opiekują się nimi: kierownik Ogniska Wisława Balas i dwie wychowawczynie oraz ks. Wacław Pokrzywnicki, który swoje działania określa jako asystencję. Zajęcia dostosowane są do wieku, umiejętności, potrzeb i zainteresowań; to programy motywacyjne, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki do Centrum Nauki „Kopernik”
Na miejscu domowa kuchnia zapewnia wszystkim ciepły posiłek. Rodzice mogą korzystać z poradnictwa oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

W każdy poniedziałek ogniskowa gromada spotyka się, by omówić to, co jest najważniejsze w danym tygodniu. Co roku, na Święto Zmarłych, wychowankowie składają kwiaty i zapalają znicze na grobie Kazimierza Lisieckigo na Cmentarzu Powązkowskim.

K.