Dar życia

Na to odznaczenie nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 40 przy ulicy Objazdowej zapracowali, oddając 317 litrów krwi. 29 października w wypełnionej uczniami i gośćmi sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, podczas której członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Kornaus umieścił na sztandarze Zespołu Szkół Odznakę Honorową III stopnia PCK. Składając podziękowania i gratulacje przypomniał, że Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, przekształcone w Polski Czerwony Krzyż, powstało w 1919 roku; pierwsza stacja poboru i przetaczania krwi – w 1931 roku. Przy oddawaniu krwi każdy dawca ma przeprowadzoną pulę badań – z tej informacji wypłynęła rada: „dziewczyno, jeśli chcesz mieć zdrowego męża, bierz krwiodawcę!”.

Podpisany przez prezesa PCK Stanisława Kracika list referencyjny odczytał Jan Kisiel, członek głównej komisji rewizyjnej PCK. Krwiodawstwo w tej szkole zaczęło się 10 lat temu, w ramach działań północnopraskiego PCK w szkołach ponadgimnazjalnych. Praga Północ to jedyna dzielnica Warszawy, która prowadzi akcje krwiodawstwa w tak zorganizowany sposób.

„Na żaden apel o krew nie pozostaje obojętna ani młodzież, ani pracownicy naszej szkoły. Od ponad dziesięciu lat uczestniczymy w akcjach krwiodawstwa; tych zorganizowanych i tych, wynikających z potrzeby chwili. Sądzę, że tego najcenniejszego leku, jakim jest krew, nie zabraknie, a honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży będzie wzorem do naśladowania przez innych” – powiedziała dyrektor ZS nr 40 Beata Doroś-Woźniak. Gratulacje i podziękowania na ręce pani dyrektor złożyli: Marzena Matwiej z Kuratorium Oświaty, Grażyna Kieżel z SZPZOZ Praga Północ oraz wielu przyjaciół szkoły, m.in. senator Marek Borowski.

W programie artystycznym uczniowie i absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, w krótkich formach, na 2 – 3 – 4 głosy przybliżyli zebranym różne aspekty krwiodawstwa. Marta Zwierzchaczewska zagrała na skrzypcach, Patrycja Wichrowska zaśpiewała „Kocham cię, życie”. Program został przygotowany pod kierunkiem Moniki Ziental i Izabeli Sikory.

Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Pod hasłami: „Podaruj innym cząstkę siebie” i „darując krew darujesz życie” zawisło wielkie serce i osiem małych serduszek, oznakowanych grupami krwi.

Po uroczystości goście zwiedzili dwie nowe pracownie elektroenergetyczne, sponsorowane przez PGNiG TERMIKA.
Kolejna akcja oddawania krwi odbędzie się 5 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86.

K.