LIV sesja Rady dzielnicy Targówek

Boje o boisko

Obrady sesji 28 października, zwołanej na wniosek 7 radnych klubu PO, poprowadziła wiceprzewodnicząca rady Joanna Mroczek. Temat był jeden – modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 285 im. Jana Marcina Szancera przy ul. Turmonckiej 20.

O modernizację wnioskowała rada rodziców i samorząd uczniowski tej szkoły. Zbudowane 40 lat temu boisko nie było remontowane, ma popękaną powierzchnię betonową, nie gwarantuje bezpieczeństwa, naraża dzieci na kontuzje. Tę opinię, wyrażoną przez przewodniczącego komisji sportu i rekreacji Bartosza Szajkowskiego oraz przewodniczącą rady rodziców Lenę Danilczyk, ilustrowały zdjęcia na telebimie.

W dyskusji przypomniano o nie zrealizowanym projekcie modernizacji tego boiska z lat 2005-2008. Upomniano się także o wymagające modernizacji boiska przy innych szkołach na Targówku. Burmistrz Sławomir Antonik zapewnił, że zarząd dzielnicy nie jest przeciwny modernizacji boiska przy SP 285. Działania w tej sprawie podzielił na 3 etapy: sprawdzenie roszczeń do terenu; stworzenie koncepcji i ewentualnie wydzielenie określonej części; przygotowanie zezwoleń na budowę, przetargi na projekt i na wykonanie. Środki finansowe na całość prac muszą być zapewnione już na początku.

Na wniosek radnych klubów: PiS i Nasz Targówek nastąpiła przerwa, po której Agnieszka Kaczmarska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały: rada dzielnicy zwraca się do prezydent m.st. Warszawy „o przyznanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy SP 285 przy ul. Turmonckiej”. Tę poprawkę poparło w glosowaniu 16 radnych, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

21 radnych jednomyślnie opowiedziało się za uchwałą, w której zawarta została poprawka, a ponadto rada zwraca się do burmistrza dzielnicy Targówek o rozpoczęcie działań, zmierzających do modernizacji boiska przy SP 285 w 2014 roku.
W Radzie Warszawy o środki na ten cel zabiegać będzie Iwona Wujastyk, obecna na sesji rady Targówka.

K.