L i LI sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Dwie budżetowe

Temat obu sesji zwołanych w kilkudniowym odstępie to sprawy budżetowe.  

Radni wyrazili swoją pozytywną opinię na temat wstępnego projektu budżetu na rok 2014, zwracając wszakże uwagę na konieczność dokonania zmian wynikających z ustalenia ostatecznej liczby uczniów w placówkach oświatowych (jak się to określa w uchwale tzw. uczniów przeliczeniowych).

W załączniku do uchwały znalazł się również wniosek o wpisanie w 2013 do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy budowy w Białołęce w latach 2014–2017, co najmniej trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. A wskazaniem do dokonania tych zmian jest dynamiczny rozwój demograficzny Białołęki, struktura wiekowa ludności i przepełnienie istniejących szkół podstawowych.

Kolejna uchwała dotyczyła tegorocznego budżetu. Radni wnioskowali w niej o zwiększenie środków na kwotę 3,3 mln zł. Niemal całość tej kwoty stanowi dotację na bieżące wydatki białołęckich przedszkoli w 2013.

(egu)