Chłodnym okiem

O budżecie zwykłym i partycypacyjnym

Powoli, z mozołem, zarząd dzielnicy w porozumieniu z radą, wydziałami i jednostkami organizacyjnymi dopina budżet roku bieżącego. Ostatnio komisja budżetu opiniowała kolejne zmiany do dzielnicowego załącznika, zwiększające jego wysokość o prawie 4 miliony złotych. Szczyt szczęścia to to nie jest, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z jednej strony zarząd znalazł w ramach środków własnych możliwości zwiększenia wydatków o 1,1 miliona w związku ze zwiększonymi wpływami za użytkowanie wieczyste. Z drugiej strony mają spłynąć pieniądze z budżetu m.st. Warszawy.

Gdzie planujemy ich alokację? Najwięcej, bo 2 miliony dostanie ZGN na koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w ramach zaliczek A i B. 1,3 miliona złotych pójdzie na edukację. Pomoc społeczna, na którą zawsze brak, otrzyma 500 000 złotych, o 200 000 złotych zostanie zwiększona dotacja do biblioteki publicznej, a o 90 000 złotych dla DOSiR. Jednocześnie w związku z tańszą realizacją niektórych zamierzeń jak np. modernizacja Kawęczyńskiej czy niższymi cenami zaproponowanymi przez realizatorów zadań, które określamy jako program „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”, w wyniku których zaoszczędzono prawie 900 000 złotych, zarząd zaproponował otwarcie nowych tematów inwestycyjnych.

Gros środków ma otrzymać ZGN na przygotowanie kolejnych dokumentacji w ramach programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. Obejmie on budynki na Brzeskiej 4, 5, 6, 7, 11, 14, 14a, 16, 19, 20, 29, Bródnowskiej 2, 14, 20, Środkowej 3 i 3a, 11 Listopada 26 i 44, Ząbkowskiej 3, 4, 7, 11, 12, 50, Kawęczyńskiej 18, 20, 24, 41, 43, 45, 65, 73, Wileńskiej 21, 23, 25, 29, 43, 59 i Tarchomińskiej 12, prawie 200 000 otrzyma DOSiR na modernizację instalacji ppoż. Resztę środków wykorzysta DBFO - 30 000 i urząd - 169 000 na zakupy sprzętu biurowego. Propozycje te zatwierdzić jeszcze musi rada dzielnicy, której posiedzenie przewidziane jest na 6 listopada. Jednocześnie z korygowaniem budżetu roku 2013 prowadzone są prace nad załącznikiem na rok 2014. Przypomnę, że na razie budżet roku 2014 ma negatywną opinię rady. Pewną nowością jest tzw. budżet partycypacyjny, którego elementy mają być wprowadzane w roku 2015. W jego ramach część budżetu dzielnicy ma być rozdysponowana bezpośrednio z woli mieszkańców. Zarząd dzielnicy powołał zespół do spraw budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, którego celem jest przygotowanie wytycznych w zakresie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustalenia sposobu zgłaszania propozycji wydatków budżetowych przez mieszkańców i ustalenia sposobu głosowania mieszkańców nad zgłoszonymi propozycjami. W skład zespołu wchodzą, oprócz urzędników i radnych ze wszystkich klubów, przedstawiciele mieszkańców i organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie dzielnicy, w sumie 21 osób. Mam przyjemność bycia z ramienia rady jednym z nich. Będziemy mieli do rozdysponowania 1,5 miliona złotych. Pierwsze posiedzenie zespołu w połowie listopada. Już dziś oczekuję od Państwa pomysłów i propozycji.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Komisji Budżetu
Rady Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl