W hołdzie praskim Orlętom
10 listopada przy ulicy Białostockiej u wylotu ulicy Tarchomińskiej odsłonięto i poświęcono głaz z tablicą upamiętniający poległych najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej. Na czarnej granitowej tablicy wyryty jest napis:

W tym miejscu 6 sierpnia 1944 roku w Powstaniu
Warszawskim zginęli w walce z Niemcami
żołnierze plutonu 1681 6-XXVI Obwodu AK - Praga
wywodzący się z młodzieżowej organizacji Orlęta.
Mieczysław Świerdza - ORKAN
Tadeusz Naparty - ADAM
Marian Sowiński - JUNO
Stanisław Tomasik - TOM
D. Wołowiec - Dyzio
N.N. - MARYNARZ
Cześć Ich Pamięci!

W uroczystościach udział wzięli byli żołnierze z 6-XXVI Obwodu AK - Praga oraz żołnierze z organizacji Orlęta, żołnierze WP, władze dzielnicy i osiedla Białostocka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pragi i mieszkańcy. Odsłonięcia głazu-pomnika dokonali byli żołnierze ze zgrupowania Orląt. Pomnik poświęcił kapelan kombatantów ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski. Warto dodać, że od niedawna istnieje Stowarzyszenie Przyjaciół Orląt, które ma swą siedzibę przy ulicy Koziej 3.

P.E.

3018