Między dawnymi a nowymi laty

W 1905 roku w Pilaszkowie pod Łowiczem, na tajnym zjeździe nauczycieli ludowych z terenu zaboru rosyjskiego, zapadła decyzja o utworzeniu Związku Nauczycieli Ludowych. Z tej organizacji wywodzi się Związek Nauczycielstwa Polskiego. W okresie zaborów nauczyciele walczyli o polskość szkół, o zachowanie języka i kultury narodowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku włączyli się w proces budowania jednolitej państwowości i tworzenia systemu oświaty. W 1920 roku związek współtworzył II Rzeczpospolitą. Dzięki jego wysiłkom w 1926 roku powstała pierwsza Karta Nauczyciela. W czasie wojny i okupacji, na Pradze setki nauczycieli prowadziło zajęcia na tajnych kompletach. Tuż po wyzwoleniu Pragi, we wrześniu 1944 r. podjęto inicjatywę reaktywowania Związku - powołano na Pradze Zarząd Oddziału Grodzkiego. W 1982 roku Sejm uchwalił ustawę Karta Nauczyciela. Po zniesieniu stanu wojennego organizacja związkowa reaktywowała działalność, włączając się w proces przemian społecznych i oświatowych. Z refleksji historycznych wynika znaczący wkład naszego związku na rzecz doskonalenia systemu oświaty, jej jakości i efektywności, na rzecz nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty - powiedziała Ewa Balasiewicz, prezes Oddziału ZNP Warszawa Praga Północ - Targówek - Białołęka. W uznaniu dorobku w działalności związkowej oraz zasług dla oświaty i stanu nauczycielskiego Zarząd Główny ZNP nadał oddziałowi sztandar, który został wręczony 24 listopada na uroczystości w Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej na Targówku. Jubileusz 100-lecia ZNP był także okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy odznaczeniami i okolicznościowymi medalami.

Złotą Odznakę ZNP otrzymali: Barbara Dzięcioł, Anna Konopka-Kłaczyńska, Bożena Kuźniecow, Justyna Laskowska, Rozalia Mielczarek i Anna Osypiuk. Odznaką za 50-letnią przynależność do ZNP uhonorowano piętnastu seniorów. W tym gronie znaleźli się nauczyciele tajnego nauczania: 98-letni Mieczysław Morliński i Ludmiła Mosiewicz (na zdjeciu) oraz Ewa Cichy, kontynuująca rodzinne tradycje, córka Juliana Smulikowskiego.

Medal 100-lecia ZNP, za długoletnią pracę społeczną, odebrało szesnastu byłych i aktualnych członków organizacji, a za dobrą współpracę z lokalną oświatą: burmistrzowie, wiceburmistrzowie i naczelnicy wydziałów oświaty Targówka i Białołęki. Medale zostały przyznane także nieobecnym na uroczystości: burmistrzowi, naczelnikowi wydziału oświaty i b. inspektorowi oświaty Pragi Północ. Wyrazy uznania, podziękowania i życzenia od Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP przyjęła Ewa Balasiewicz. Upominkiem, nie tylko dla odznaczonych, był występ Chóru Nauczycielskiego "Warszawianka" pod dyrekcją Marka Witkowskiego, z solistą Dariuszem Niedzielskim. Zespół zaprezentował pieśni patriotyczne, piosenki warszawskie i miłe sercu seniorów przeboje, takie jak "Funicula", "Walencja", "Granada". Na bis chór zaśpiewał w holu szkolnym, gdzie dla wszystkich przygotowano poczęstunek, finansowany ze składek członków ZNP. Były przyjacielskie pogawędki.

Jako motto uroczystości organizatorzy wybrali słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego: "Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości." Nawiązała do nich Janina Jura, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP: Przeszłość związku to wszechstronna działalność w sprawach pracowniczych, troska o poziom nauczania i o rozwój oświaty: I Sejm Nauczycielski z 1919 roku, reforma Jędrzejewicza, praca nauczycieli podczas okupacji, obchodzony od 20 lat Nauczycielski Dzień Pamięci, I Zjazd ZNP w kwietniu 1945 roku, tegoroczny Międzynarodowy Kongres "Edukacja w jednoczącej się Europie". Niepokojącym, nie tylko nauczycieli, zjawiskiem w ostatnich latach jest komercjalizacja oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił 14 października Dniem Obrony Oświaty Publicznej. Pod listem w tej sprawie zbierane są podpisy.

Podpisy z naszego oddziału zostały już przekazane władzom związku – poinformowała nas Ewa Balasiewicz. Członkowie ZNP są zaniepokojeni zmianami, zapowiedzianymi w "Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013". Przekazywanie publicznych placówek oświatowych fundacjom i stowarzyszeniom zdejmuje z samorządów odpowiedzialność za poziom edukacji, stanowi też zagrożenie dla statusu prawnego i materialnego, zagwarantowanego w Karcie Nauczyciela.

O tych sprawach można porozmawiać w siedzibie zarządu oddziału w Zespole Szkół przy ul. Namysłowskiej 1 w czasie codziennych dyżurów w godz. 9 – 15 (tel. 619 86 52). Można tu uzyskać informacje o różnych formach działalności związkowej dla czynnych nauczycieli i emerytów, zajrzeć do aktów prawnych w "Kalendarzu Nauczycielskim". Wkrótce w gablocie zawiśnie sztandar – pamiątka po obchodach 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zdjęcia Łukasz Golat

K.


Żeby powiększyć miniaturę kliknij na niej

7250