Budowa II linii metra

Na placu budowy

Dawno nie gościliśmy na placu budowy II linii metra na Targówku, tymczasem na przyszłych stacjach Zacisze, Kondratowicza i Bródno sporo się dzieje.

Zacisze jest specyficznym osiedlem Targówka, ze sporą ilością domów jednorodzinnych, tym samym wykonawca metra jest zobligowany do wykonywania dróg dojazdowych do prywatnych posesji. Proces ten dobiega już końca. W pobliżu przyszłej stacji kończy się także budowa tzw. murków prowadzących. Brzmi niewinnie, w istocie jednak murki stanowią potężną konstrukcję, od której rozpoczyna się wykonywanie ścian szczelinowych. Do budowy fragmentu murku prowadzącego, np. szerokości 30 cm i długości 120 cm potrzeba 15 kg stali i 900 kg betonu. Murki prowadzące jednej tylko z już wybudowanych stacji pochłonęły 12,7 ton stali i 765 ton betonu.

Ściany szczelinowe na Zaciszu

Na Zaciszu powstały potężne, grube na 60 centymetrów ściany szczelinowe czerpnio-wyrzutni i wykop wstępny pod nią. Czerpnio-wyrzutnie są naziemnymi elementami, wchodzącymi w skład wentylatorni zarówno szlakowych, znajdujących się mniej więcej w połowie przebiegu określonej linii metra, jak i stacyjnych, służących konkretnej stacji. Zadaniem czerpnio-wyrzutni jest obustronna wymiana powietrza między podziemnymi pomieszczeniami metra a zewnętrzem. Na Zaciszu powstają także ściany szczelinowe korpusu przyszłej stacji. Metodę ścian szczelinowych stosuje się przy obudowywaniu głębokich wykopów, ze względu na dużą sztywność takich ścian i możliwość wykorzystania ich zarówno jako ścian podziemia, jak i fundamentów budynków. Ściany szczelinowe budowane są nawet do głębokości 100 metrów. Metoda polega na wypełnieniu betonem wąskiego wykopu, najczęściej 60-, 80-centymetrowego, w którym wcześniej wykonano zbrojenie ze stalowych prętów. Na przyszłej stacji trwają ponadto prace przy wykonywaniu baret, stanowiących żelbetowy fundament pośredni, będący częścią ściany szczelinowej. W okolicy stacji Zacisze powstają ekrany akustyczne, przebudowywane są sieci elektryczne, teletechniczne, kanalizacyjne i sanitarne, znajdujące się na kursie kolizyjnym z pomieszczeniami przyszłej stacji.

Strop górny pod św. Wincentego

Na przyszłej stacji Kondratowicza trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji. Zakończyło się wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego wraz z wyjściami. Wylewane są barety korpusu stacji, zakończono budowę ścian szczelinowych czerpnio-wyrzutni, powstają ekrany akustyczne. Gotowy jest strop górny wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego. Wykonano wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego i trwa już jego budowa. Tymczasowa sieć ciepłownicza po północnej stronie ulicy Kondratowicza jest gotowa, wykonano przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zakończono budowę docelowych przyłączy kanalizacyjnych do stacji pod ulicą św. Wincentego, a także budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zapleczy technicznych i socjalnych stacji Kondratowicza.

Ścianki szczelne na stacji Bródno

Na różnych etapach zaawansowania prac znajdują się sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze na przyszłej stacji Bródno. Budowa części z nich została już zakończona. Powstały wszystkie przyłącza wodno-kanalizacyjne do zapleczy technicznych i socjalnych stacji. Ze ścianek szczelnych wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych. Ścianki szczelne są metodą zabezpieczania wykopów, powszechnie stosowaną w budownictwie. Tego typu obudowa wykopów jest najczęściej obudową tymczasową, a więc usuwalną, z możliwością wielokrotnego użycia. Stosunkowo rzadko stosuje się tego typu obudowę wykopu na stałe. Ścianka szczelna składa się z elementów stalowych, żelbetowych, PVC lub drewnianych, łączonych ze sobą za pomocą specjalnych zamków. Ścianki szczelne są konstrukcjami oporowymi, zagłębianymi w grunt element po elemencie, ściśle obok siebie, przy użyciu wibracji generowanych przez specjalne urządzenie.

Na stacji Bródno trwają ponadto prace przy wykonywaniu murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM, czyli znanej już czytelnikom z pewnością bardzo dobrze tarczy, a raczej całej, ogromnej maszyny drążącej tunele. Murki prowadzące powstają na tej stacji także dla ścian szczelinowych korpusu stacji, dla komory torów odstawczych, komory rozjazdów i dwóch wyjść. Mocno zaawansowane są prace przy wykonywaniu stropu górnego nad tunelami wyjść, nad przejściem dla pieszych pod Rembielińską i przy wykonywaniu stropu górnego komory startowej TBM. Komora startowa to szyb, z którego tarcza ruszy do drążenia tuneli metra. Strop komory rozjazdów jest na etapie kończenia wykopu pod jego budowę.  

Na stacji Bródno powstają już konstrukcje komór kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Wykonywana jest także izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna tych komór. Zakończono tymczasową przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z budową przyszłej stacji. Zakończono także demontaż oświetlenia ulicznego kolidującego z budową. Gotowe są ekrany akustyczne.

Elżbieta Gutowska