Powstanie na Pradze: zapraszamy na uroczystości

Jeszcze w majowym wydaniu Nowej Gazety Praskiej pisaliśmy o działaniach, o podjętych przez Związek Stowarzyszeń Praskich i Urząd Dzielnicy Praga Północ, by w rocznicę Powstania Warszawskiego mieszkańcom Pragi i nie tylko, a młodzieży przede wszystkim, ukazać pełną prawdę o mającej tu odrębny przebieg jego historii oraz losach cywilnej ludności.

Zamysł ten zdecydowaliśmy zrealizować w formie trwającej w okresie sierpnia-września edukacyjnej ekspozycji, nieodpłatnie dostępnej dla wszystkich.

Przedsięwzięcie okazało się niezwykle trudne. Warszawskie muzea zarówno Historyczne, jak też Powstania Warszawskiego nie dysponowały praktycznie żadnymi zbiorami, mogącymi stanowić materiał tematyczny dla zamierzonej ekspozycji. Nie zabrakło również innych trudności, zagrożeń i przeciwności. Obecnie z ogromną satysfakcją informujemy Czytelników, że ekspozycja zostanie zrealizowana.

Uroczyste jej otwarcie nastąpi 29 lipca (niedziela) ok. godz. 15 na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek (Monopol) wejście od ul. Markowskiej 18.

Powstanie ekspozycji stało się możliwe dzięki:

- konsekwentnej decyzji wiceprzew. Związku Stowarzyszeń Praskich p. Krzysztofa Tyszkiewicza, użyczającego nieodpłatnie obiekt na wystawę i sponsorującego koszty energii, instalacji medialnych itp.

- dość licznemu na szczęście wsparciu mieszkańców w udostępnieniu informacji i materialnych pamiątek dot. okresu okupacji i Powstania, m.in. na skutek apelu do parafian proboszcza Kościoła Św. Wincentego ks. prałata Gołębiewskiego.

- wsparciu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i jego prezesa inż. Ryszarda Brzozowskiego oraz dyrektora Biura Geodezji i Katastru inż. Tomasza Myślińskiego w zakresie udostępnienia i obróbki unikalnych map i szkiców dokumentalnych,

- wsparciu Urzędu Dzielnicy Praga Północ i p. burmistrz Jolanty Koczorowskiej, m.in. pokryciu kosztów poligraficznych, dozoru nad ekspozycją i innych akcesoriów.

- na szczególne uznanie zasługuje konsekwentna, mimo wakacji, współpraca grupy uczniów z Liceum im. Króla Władysława IV ukierunkowana przez wykładowcę p. mgr Łukasza Zamęckiego.

- wreszcie "mrówczej" wręcz pracy prowadzonej przez ponad 4 miesiące przez bezpośrednich realizatorów ekspozycji p. Mieczysława Wojdygę i p. Huberta Kossowskiego w zakresie źródłowej archiwistyki, opracowywaniu informacji, gromadzeniu eksponatów i spraw organizacyjnych.

Organizatorzy wyrażają również podziękowanie za udzielony ekspozycji patronat Instytutowi Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przy okazji przyszłym odwiedzającym pragniemy wyjaśnić:
- termin otwarcia jest zdeterminowany istniejącą od lat tradycją, że Praga obchodzi swoje uroczystości powstańcze zawsze w ostatnią niedzielę lipca i termin ten został zatwierdzony przez organizatorów w Urzędzie Pragi Północ. Uroczystości praskie otworzy o godz. 14 wmurowanie pamiątkowej tablicy na elewacji Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy ul. Targowej, upamiętniającej bohaterski akt walki Armii Krajowej o ten obiekt w dniu l sierpnia 1944 roku. Tablicę ufundowały Urzędy Dzielnic - Praga Północ, Południe i Targówek.

Bezpośrednio po odsłonięciu tablicy goście honorowi i wszyscy zgromadzeni oraz przedstawiciele mediów przejdą do odległego o ok. 300 m obiektu na ul. Markowskiej, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie ekspozycji. Dziękując mieszkańcom za dotychczas okazaną pomoc i zapraszając do zwiedzenia ekspozycji organizatorzy informują, iż do 25 lipca przyjmowane będą ofiarowane lub przyjmowane w depozyt materiały dokumentujące ten tragiczny okres historii Pragi. Z up. Związku Stowarzyszeń Praskich

red. Hubert Kossowski
Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
5626