"Jak Czarniecki do Poznania..."

Przyszły rok upłynie pod znakiem 350 rocznicy przeprawy hetmana Czarnieckiego do Danii. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze

14 grudnia 2008 r. przypadnie 350. rocznica wydarzenia, które uwiecznił Józef Wybicki w pieśni Legionów Polskich we Włoszech, znanej też jako "Mazurek Dąbrowskiego".

Było to słynne "rzucenie się przez morze", - czyli zimowa przeprawa morska, której dokonały wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego, wezwane na pomoc Królestwu Duńskiemu przez Fryderyka III.

"Potop szwedzki" pod przywództwem króla Karola X Gustawa zmusił Danię do zawarcia przymierza z Rzeczpospolitą. Przekroczenie cieśniny morskiej pomiędzy Jutlandią a wyspą Als było realizacją zobowiązań sojuszniczych.

Polacy mieszkający w Danii i Polsce pragną uczcić to szczególne wydarzenie i osobę Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego uroczystymi obchodami.

W dniach od 23 maja 2008 do 1 czerwca 2008 odbędzie się rajd motocyklowy, organizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Katyński oraz rajd uczniowski autokarowy, szlakiem wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego.

Młodzież szkolna szkół z całej Polski noszących imię Hetmana, weźmie udział w konkursie "Hetmany", "Stefan Czarniecki - konkurs wiedzy" i "Stefan Czarniecki - projekt."

Imprezy te będą odbywać się od listopada 2007 r. do 8 lutego 2008r.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, którzy uzyskują tytuł laureata, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięska szkoła otrzyma dyplom i statuetkę Hetmana ufundowaną przez organizatora. Nagrodą główną dla zwycięzcy z danej szkoły i zwycięskich projektów jest uczestnictwo w rajdzie.

Wszyscy finaliści części konkursu "Stefan Czarniecki - projekt" i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

Organizatorem konkursów jest XLVI L.O. im Hetmana Stefana Czarnieckiego przy ul. Żuromińskiej 4 w Warszawie. Patronat nad obchodami objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Zarząd Dzielnicy Targówek. W związku z tym 22 września 2007r. odbyła się konferencja dyrektorów szkół noszących imię hetmana Stefana Czarnieckiego z całej Polski w naszym liceum. 23 września byliśmy uczestnikami uroczystości w Czarncy - miejscu urodzenia Hetmana i miejscu spoczynku jego doczesnych szczątków. Szkoły wystawiły poczty sztandarowe.

Poczet sztandarowy naszej szkoły był także obecny przy poświęceniu odnowionego sarkofagu hetmana Stefana Czarnieckiego 22 kwietnia 2007 r., którego dokonał ksiądz Jan Zalewski z Hareslev z Danii.

17 października 2007 w naszym LO odbyło się spotkanie 5-osobowej delegacji z Danii z miasta Sonderborga: zastępcy burmistrza, dyrektorów ds.: administracji, komunikacji, kultury, przewodniczącej Polonii Duńskiej oraz burmistrzów naszej dzielnicy: Grzegorza Zawistowskiego i Janusza Janika.

Wiadomo już, że Duńczycy wykonali już wstępne projekty, jak z ich strony będą przebiegać przygotowania w tej dziedzinie.

Anna Moczulska
4881