Groby Cmentarza Bródnowskiego II

W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości Cmentarz Bródnowski funkcjonował już 34 lata. Teren jego został znacznie poszerzony po raz pierwszy w 1916 r. o ponad 30 ha i ponownie w 1921 r. o blisko 17 ha. W ten sposób, zajmując powierzchnię 113 ha stał się w latach 20-tych największym cmentarzem w Polsce i w Europie. Przestał być miejscem spoczynku jedynie ubogich Warszawiaków. Teraz grzebano tu także przedstawicieli elity politycznej i kościelnej II Rzeczpospolitej, przemysłowców i artystów, ludzi zasłużonych dla Warszawy i całego kraju. Prezentujemy groby kilku z nich.

Polityk, mąż stanu, pisarz i publicysta, założyciel i przywódca Narodowej Demokracji, czołowy ideolog polskiego nacjonalizmu był zwolennikiem orientacji antyniemieckiej i sojuszu z Rosją. Jako prezes Koła Polskiego był w latach 1907-1909 posłem do rosyjskiej Dumy Państwowej. W 1919 r. jako delegat Polski uczestniczył w obradach paryskiej konferencji pokojowej, na której referował sprawę granic Polski, zabiegając o przywrócenie Polsce Górnego Śląska, Pomorza z Gdańskiem, Warmii i Mazur, przyłączenia Litwy, części Białorusi i Ukrainy. 28 czerwca 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim podpisał w imieniu Polski Traktat Wersalski. Najważniejszą jego publikacją są "Myśli nowoczesnego Polaka".
Pochowany w okazałym grobowcu z płaskorzeźbionym portretem w medalionie. Napis na płycie głosi: "Roman Dmowski, sternik polityki polskiej uwieńczonej odbudowaniem państwa".
Kwatera 15-A-5

Grób Aleksandra Kakowskiego (1862-1938)
Arcybiskup metropolita warszawski, kardynał. Ostatni prymas Królestwa Polskiego. W czasie I wojny światowej związany z Międzypartyjnym Kołem Politycznym, w 1917 r. był współtwórca Zjednoczenia Ludowego. W latach 1917-1918 był członkiem Rady Regencyjnej. Organizator duszpasterstwa akademickiego i wydziału teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Kwatera 7-A

Grób Oskara Hartwiga (1860-1929)
Wiadomo tylko, że był przemysłowcem, być może spokrewnionym z właścicielami słynnej firmy spedycyjno-transportowej Carl Hartwig. Grób wyróżnia się interesującym pomnikiem w formie obelisku z płaskorzeźbionym portretem w medalionie z brązu.
Kwatera 13-A-1

Grób Franciszka Brodniewicza (1902-1944)
Aktor filmowy i teatralny. Był czołowym amantem polskiego kina międzywojennego Sławę przyniosły mu role zagrane w „Trędowatej”, „Doktorze Murku” oraz „Wiernej rzece”. W czasie okupacji hitlerowskiej odmówił współpracy przy filmach tworzonych za pieniądze okupanta. Pracował jako kelner w jednej z kawiarni w Śródmieściu. Zmarł na zawał serca w swoim mieszkaniu przy ul. Złotej 73 po tym, jak w podwórzu kamienicy wybuchła bomba lotnicza. Grób bardzo prosty, z wyrytym na płycie imieniem i nazwiskiem.
Kwatera 13-B-5

Grób Aleksandra Zborowskiego (1896-1919)
Plutonowy 19 pułku kawalerii. Zginął podczas odsieczy Lwowa. Grób wyróżnia się prawie naturalnej wielkości figurą plutonowego.
Kwatera 12-B-1


Anna Moczulska
4826