Groby Cmentarza Bródnowskiego III

W czasie II wojny światowej Cmentarz Bródnowski szczęśliwie nie ucierpiał tak bardzo, jak Powązki. Był jednak terenem działania warszawskiej konspiracji. Wiele grobów pełniło rolę podziemnych arsenałów. Niektóre zaś służyły ukrywającym się za schronienie.

Obecnie dużo jest na cmentarzu mogił upamiętniających poległych w latach 1939-1945. Leżą tu obrońcy Warszawy z 1939 r. i polegli w Powstaniu Warszawskim. Są urny z prochami pomordowanych w obozach koncentracyjnych. Znajdziemy tu również mogiły radzieckich "wyzwolicieli" stolicy z 1944-1945 r. Po wojnie na rozległych obszarach Cmentarza Bródnowskiego znaleźli swą przystań nauczyciele, lekarze, aktorzy, malarze i muzycy, ludzie wybitni i zwyczajni. Tu też grzebią swoich bliskich Cyganie polscy. Prezentujemy kilka ciekawych grobów, upamiętniających poległych w czasie II wojny światowej i nam współczesnych.

Symboliczny pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej, poległych w latach 1939-1944. Oddzielna tablica poświęcona jest żołnierzom Praskiej Kompanii Dywersji Kedywu Obwodu Warszawa-Praga.

Aleja Główna

Grób braci Kozłowskich
Czesław Kozłowski, pseudonim "Kozioł" (1920-1944) i Narcyz Kozłowski, pseudonim "Koziołek" (1927-1944) polegli 1 sierpnia 1944 r. podczas ataku na bunkier i wieżę kolejową przy wiadukcie nad ulicą 11 Listopada. Na grobie realistyczna rzeźba, przedstawiająca obu poległych.
Kwatera 28-B-4

Grób Witalisa Jerzego Raczkiewicza (1937-2007)
Pianisty, profesora Akademii Muzycznej w Warszawie.
Kwatera 22-A

Mogiły 283 żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych w Warszawie w latach 1944-1945, z okazałym pomnikiem, przedstawiającym radzieckiego żołnierza.
Kwatera 43-H

Grób Michaja Lacy (1906-1976), przywódcy Cyganów ze szczepu Lowari.
Pomnik z czarnego granitu z popiersiem z brązu i kamienną księgą, rozłożoną na nagrobnej płycie. Napis w księdze głosi: "Był jednym z największych synów wielkiego szczepu Lowari i narodu cygańskiego. My, jego synowie i bliscy, którzy darzymy go czcią i miłością zachowamy pamięć jego mądrości i zasług jako wzór i przykład dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Jego dni były jak karty drogocennej księgi, które zapisywał złotym sercem i hojną mądrością."
Kwatera 14-C-1


 
4368