Dba o nasze zdrowie


      Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Oddział Terenowy Praga Północ przy Jagiellońskiej 34 jest jednym z siedmiu stołecznych oddziałów Sanepidu. Swym zasięgiem obejmuje Pragę Północ, Białołękę i Targówek. Spectrum działania Sanepidu jest niezwykle szerokie - począwszy od badania poziomu skażenia powietrza, skończywszy na udziale w zarządzeniu kwarantanny, gdyby zdarzył się w prawobrzeżnej Warszawie przypadek zachorowania, np.na SARS.
      Gdyby jakimś sposobem osoba chora na SARS została przeoczona przez Graniczny Inspektorat Sanitarny w Porcie Lotniczym na Okęciu - lotniska to najczęstsza droga, którą SARS trafia do kolejnych krajów - i znalazła się w prawobrzeżnej części stolicy, zostałaby wychwycona przez sekcję epidemiologii Oddziału Terenowego Sanepidu Praga Północ, wchodzącego w skład Centrum Zarządzania Kryzysowego.
      - Właśnie sekcja epidemiologii prowadzi wzmożony nadzór nad osobami przybywającymi z krajów zagrożonych SARS. Osoby, które wymagają obserwacji i izolacji, bowiem miały bezpośredni kontakt z chorymi na SARS, od razu z lotniska są kierowane do Szpitala Zakaźnego. Osoby, które nie miały kontaktu z chorymi, a tylko przebywały na zagrożonym terenie, pozostają w codziennym kontakcie z sekcją epidemiologii przez dziesięć dni. Funkcjonowanie w strukturze Centrum Zarządzania Kryzysowego sprawdziło się doskonale, kiedy po 11 września mieliśmy kilka fałszywych alarmów wąglikowych.
      Mamy już doświadczenie w reagowaniu w nagłych sytuacjach - mówi dr Adam Śliwiński, dyrektor północnopraskiego Sanepidu. Codzienność Sanepidu to jednak nie spektakularne akcje, ale żmudna praca. Sekcjom funkcjonującym w jego strukturze powierzono określone obowiązki.
      Sekcja higieny komunalnej nadzoruje zaopatrzenie w wodę pod kątem jej czystości, monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza, kontroluje stan sanitarny hoteli, firm kosmetycznych i fryzjerskich, cmentarzy, nadzoruje imprezy masowe. - Jeśli chodzi o badanie stanu powietrza mamy swój punkt pomiaru przy ulicy Suwalskiej. Urządzenia tam pracujące przez całą dobę wychwytują zanieczyszczenia typu opad pyłu, związki siarki, tlenki azotu. Wiem, że wielu mieszkańców Targówka niepokoi funkcjonowanie Zakładu Utylizacji i Spalania Odpadów Komunalnych. Mogę zapewnić, że obecnie praca spalarni nie budzi istotnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o badanie wody każdy ma prawo zażądać od nas kontroli jej czystości. Nasz pracownik pobiera próbkę na miejscu, za badanie płaci klient. Koszt badania to 200 zł - mówi dr Adam Śliwiński.
      Sekcja żywności, żywienia i przedmiotów użytku kontroluje m.in. wytwórnie produktów spożywczych, sklepy, restauracje, bary szybkiej obsługi, małe punkty gastronomiczne. - Nasi pracownicy cyklicznie kontrolują wszystkie wymienione placówki. Z utrzymywaniem czystości bywa różnie, zdarzają się uchybienia higieniczne - wówczas nakładamy mandaty karne i wydajemy polecenie zobowiązujące do poprawienia stanu higienicznego. Oczywiście klienci również mają prawo zgłosić nam zauważone przez siebie przypadki zaniedbań w miejscach sprzedaży produktów spożywczych. Za sprawdzenie przez naszych pracowników stanu higieny wskazanej placówki klient nie płaci. Jeśli chodzi o reklamacje niedostatecznej jakości zdrowotnej produktów spożywczych ostatnio coraz częściej udaje się klientom załatwić sprawę na miejscu - w sklepie czy restauracji, więc w tych kwestiach ingerujemy rzadko. Jeśli chodzi o małą gastronomię mamy nieco więcej kłopotów z azjatyckimi punktami. Po starannych kontrolach na naszym terenie nie potwierdziły się doniesienia prasowe o tym, że Azjaci używają do swoich potraw mięsa zwierząt domowych - kotów i psów, a także gołębi. Wiosną i latem nasilamy nadzór nad sprzedażą produktów spożywczych na targowiskach i w tzw. małej gastronomii - informuje Adam Śliwiński.
      Sekcja higieny pracy roztacza pieczę nad firmami i zakładami pracy. Do jej obowiązków należy m.in. udział w profilaktyce chorób zawodowych. Do zadań sekcji należy wykonywania badań i pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia - hałas, zapylenie, związki toksyczne, wibracje, mikroklimat. Częstotliwość tych badań zależy od rodzaju czynnika szkodliwego i stopnia narażenia pracownika na jego działanie. Sekcja epidemiologii nadzoruje placówki służby zdrowia, monitoruje choroby zakaźne - jeśli takie wystąpią - i szczepienia ochronne.
      Sekcja higieny dzieci i młodzieży dba o właściwe warunki higieniczne w placówkach oświatowo - wychowawczych - w żłobkach, przedszkolach, w szkołach i wyższych uczelniach, w domach dziecka i zakładach wychowawczych. Specyfika sekcji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polega na opiniowaniu projektów budowlanych pod kątem zgodności z normami sanitarno-epidemiologicznymi. Warto przypomnieć, że każdy wybudowany obiekt musi mieć taką ekspertyzę i płaci za nią inwestor.
      345 pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Oddział Terenowy Praga Północ ma bardzo wiele obowiązków. Dyrektor Adam Śliwiński jest zadowolony z ich pracy i na koniec dodaje. - Na szczęście ani na Pradze Północ ani na Targówku, ani w Białołęce nie mieliśmy nigdy żadnego przypadku masowych zatruć czy epidemii choroby zakaźnej i życzyłbym sobie, by tak pozostało.

Elżbieta Gutowska

7520